My Activity

This list is temporary even if you are logged in. You can save it to permanent list. Please log in here

Global Activity

Recent Global Interests

Related Global Interests

mbi 114 results
50 mbi 658 results
mby 33 results
mbi 47 32 results
mbi 61 20 results
mbi 129 141 results
hack facebook ­account how to ­hack a facebook ­hack a facebook 831 results
dl mbi 79 results
mbi burnout 39 results
mbis 231 results

Latest Added Videos

  • Video

0 / 0 votes

Gjykimi mbi ­facebook.

  • 489
  • 03:39
  • Channel: youtube
  • 0
  • Added: 08/05/2011
"LEJIMI I PERDORIMT TE FACEBOOK PER THIRRJE !!!!!" Pyetje: Eshte nje website qe quhet facebook i cili eshte bere i mirenjohur dhe shume i perdorur ne mbare boten. Ne kete website cdo njeri ka faqen e tij ku mund te shkruaj dhe vendosi fotot e tij. Nepermjet perdorimit te ketij website meshkuj dhe femra jane ne gjendje te shohin fotot e njeri tjetrit gjithashtu krijojne njohje nepermjet ketij website. Gjithashtu eshte permendur neper gazeta dhe lajme si raste rrembimi,marredhenie jashtemartesore dhe mekate qe kane ardhur ne rritje si pasoje e perdorimit te ketij website. Tani disa nga ehli suneti kane filluar ta perdorin kete website ne emer te thirrjes.Atehere,a eshte e lejueshme p… More
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
  • Recently watched videos

Bookmark us
| Share