My Activity

This list is temporary even if you are logged in. You can save it to permanent list. Please log in here

  • Video

0 / 0 votes

Gjykimi mbi ­facebook.

  • 458
  • 03:39
  • Channel: youtube
  • 0
  • Added: 08/05/2011
"LEJIMI I PERDORIMT TE FACEBOOK PER THIRRJE !!!!!" Pyetje: Eshte nje website qe quhet facebook i cili eshte bere i mirenjohur dhe shume i perdorur ne mbare boten. Ne kete website cdo njeri ka faqen e tij ku mund te shkruaj dhe vendosi fotot e tij. Nepermjet perdorimit te ketij website meshkuj dhe femra jane ne gjendje te shohin fotot e njeri tjetrit gjithashtu krijojne njohje nepermjet ketij website. Gjithashtu eshte permendur neper gazeta dhe lajme si raste rrembimi,marredhenie jashtemartesore dhe mekate qe kane ardhur ne rritje si pasoje e perdorimit te ketij website. Tani disa nga ehli suneti kane filluar ta perdorin kete website ne emer te thirrjes.Atehere,a eshte e lejueshme p… More
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
Bookmark us
| Share