• Video

0 / 0 votes

321 L-EVANĠELJU ­tal-1 t'Ottubru TO­ ta' S.Tereża ­tal-Bambin Ġesu' ­(Luqa 10, 13-16)

  • 127
  • 06:02
  • Channel: youtube
  • 0
  • Added: 17/04/2011
L-EVANĠELJU tal-1 t'Ottubru TO ta' S.Tereża tal-Bambin Ġesu' (Luqa 10, 13-16)Biex tista' tnizzel dan il-Video ghall-uzu tieghek, tista' tistalla l-programm Real Player minn hawn: www.real.com Is-Siltiet tal-Vangelju mehuda mill-Bibbja bil-Malti minn hawn: www.tarxienparish.org Ir-Riflessjonijiet addattati u maqluba ghall-Malti bl-uzu ta' dan is-sit: www.rc.net Evanġelju: Luqa 10, 13-16 [Lq:10:13] F'dak iż-żmien, Ġesu' qal: "Ħażin għalik, Korożajn! Ħażin għalik, Betsajda! Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li nidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq ir-rmied. [Lq:10:14] Imma l-ġudizzju għad ikun e… More
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
Bookmark us
| Share