My Activity

This list is temporary even if you are logged in. You can save it to permanent list. Please log in here

Global Activity

Recent Global Interests

Related Global Interests

jacht op de 30 results
op pro de 27 results
op de camping 19 results
maji de op 9 results
boven op de berg 58 results
op de bon 21 results
op de fiets 24 results
la op des 25 results
op de cardas 6 results
remi alleen op de­ wereld nl 25 results

Latest Added Videos

  • Video

0 / 0 votes

Hjoed: Sykje op ­de Kalkman

  • 28
  • 02:49
  • Channel: youtube
  • 0
  • Added: 16/04/2011
Op de Kalkman is op sneon 10 april socht nei resten fan minsken dy't der wenne hawwe. De plaat, dy't yn it Nederlânsk Engelsmanplaat hjit, leit tusken Skiermûntseach en It Amelân. Minsken fan de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, waadrinners en fûgelwachters diene der oan mei. Der binne al ris skerven fûn dy't mooglik út de 10e ieu komme. No is wat fûn dat mooglik tsjut op in baken, ek binne bonken fan in okse en in hert fûn.
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
  • Recently watched videos

Bookmark us
| Share