My Activity

This list is temporary even if you are logged in. You can save it to permanent list. Please log in here

  • Video

0 / 0 votes

K-RĂ»te: Fryske ­YouTube-suksessen

  • 25
  • 06:29
  • Channel: youtube
  • 0
  • Added: 14/04/2011
Fryske YouTube-súksessen Eltsenien kin it sukses ferhaal fan Esmée Denters wol. Dy song in ferske yn foar de webcam en in pear moanne letter tekene se in platenkontrakt bij Justin Timberlake en noch in bytsje letter wie se by Oprah Winfrey yn de show te sjen. Mar Fryslân hat sa ek syn suksesferhalen. Miskyn wat minder grut mar net minder moai! Namelik bassiste Lydia van der Meer fan Dryls is al mear as 200 000 kear úttsjekt op youtube. Se is deis gemiddeld ien oere meeltsjes fan har fans oan it beantwurdzjen. En se is frege om nei Amerika te kommen. Rapper So-Lo fan it Hearrenfean berykt fia Youtube ek in grut publiek, foaral by syn Armeenske achterban docht hy… More
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
  • Recently watched videos

Bookmark us
| Share