My Activity

This list is temporary even if you are logged in. You can save it to permanent list. Please log in here

  • Video

0 / 0 votes

Sindikat i ­prosveta

  • 27
  • 03:07
  • Channel: youtube
  • 0
  • Added: 14/04/2011
Gradski odbor Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine nije zadovoljan saradnjom sa predstavnicima gradskih vlasti zaduženih za obrazovanje. Sindikalci ističu da već duže vreme pokušavaju da organizuju sastanak sa lokalnim čelnicima, oko problema sa sporazumom plaćanja putnih troškova. U lokalnoj samoupravi tvrde da su sa svim sindikatima vodili razgovore, ukoliko je to sindikat zatražio, a što se tiče sporazuma o putnim troškovima, lokalna samouprava i dalje stoji pri svom stavu. Jedan od glavnih problema koji je gradskih odbor Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine imao sa lokalnim vlastima jeste, sporazum o putnim troškovima. … More
  • Comments

  • Add comment


[captcha]
  • Recently watched videos

Bookmark us
| Share